Богатић
Туризам

Воде општине Богатић пружају изузетно добре услове за бављење риболовом, јер територијом оштине протичу реке Дрина (у дужини од 23 км) и река Сава (13 км). Посебно погодна и захвална локација за риболов је ушће Дрине у Саву.

ribolov-2.jpg

Спортски риболов је организован тако да се током целе године могу ловити све врсте рибе које ту живе, осим у време ловостаја за поједине врсте, по риболовном календару. Ограничења улова нема осим за врсте племенитих риба код којих је прописана минимална величина.

ribolov-reka-drina.jpg

За риболов је потребна дозвола која се може извадити у локалним риболовачким удружењима (годишња) или на води од рибочувара (дневна).

ribolov.jpg

Све потребне информације у вези риболова можете добити у удружењима спортских риболоваца, од риболоваца на води, локалних рибара.