Богатић
Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Богатић:

  • Милан Дамњановић – председник Општинског већа
  • Теодор Теодоровић – заменик председника Општинског већа
  • Зоран Мијатовић, члан, машински инжињер из Метковића
  • Марко Крсмић, члан, машински техничар за компјутерско конструисање из Црне Баре
  • Небојша Достанић, члан, саобраћајни техничар из Богатића
  • Милутин Товиловић, члан, мастер професор разредне наставе из Бадовинаца
  • Невена Бајуновић, члан, дипломирани економиста из Дубља
  • Станко Алексић, члан, ветеринарски техничар из Бадовинаца
  • Владимир Ристић, члан, електроенергетичар за мреже и постројења из Клења