Богатић
Општински услужни центар

Смештен је у приземљу зграде СО Богатић.
У оквиру општинског услужног центра грађани могу да добију све неопходне информације о раду локалне самоуправе и помоћ у решавању проблема који се односе на услуге које пружа локална самоуправа.

Општински услужни центар је први корак у стварању модерне, ефикасне и транспарентне локалне управе која успешно задовољава потребе грађана.

У услужном центру налазе се четири шалтера, и то:

Шалтер бр.1 – Писарница, пријем предмета, овера потписа и провера бирачког списка
Шалтери бр. 2 и 3 - Матична служба
Шалтер бр.4 – Овера рукописа и преписа и издавање радних књижица
Шалтери бр. 5 и 6 – Родитељски додатак
Шалтери 7 и 8 – Пријем пореских пријава правних и физичких лица

тел. 7413 - 018