Бач
СЕКРЕТАР СО БАЧ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

ТАЊА МИЈИЋ, дипл. правник из Оџака

Tелефон: 021/770-075, лок 131

Факс 021/770-330

e-mail: sekretar@bac.rsРођена  25.11.1980. године у Новом Саду. Основну школу завршила је у Бачу, а средње образовање стекла је у гимназији 20. Октобар у Бачкој Паланци. Дипломирала на правном факултету у Новом Саду.

У августу 2006. године запослила се у Општинској управи Бач у својству приправника. После положеног стручног испита за рад у државним органима заснива радни однос у Општинској управи Бач на имовинско правним и нормативно правним пословима, а од 2014 године обавља послове руководиоца одељења за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,

Удата, мајка две девојчице.