Бач
РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА ОУ БАЧ

I ) Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

У оквиру Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове обављају се послови месних канцеларија у насељеним местима:

1.  МК Бођани, са седиштем у Бођанима, за насељено место  Бођани,
2.  МК Бачко Ново Село, са седиштем у Бачком Новом Селу, за насељено место  Бачко Ново Село
3.  МК Плавна, са седиштем у Плавни, за насељено место Плавна,
4.  МК Вајска, са седиштем у Вајској, за насељено место Вајска,
5.  МК Селенча, са седиштем у Селенчи, за насељено место  Селенча,
 

Руководилац: Ненад Ковач
Телефон: +381 21 6070 075 локал: 148
Е-mail: nenad.kovac@bac.rs

 

II)  Одељење за  урбанизам, заштиту животне средине имовинско правне и комунално стамбене  послове

Руководилац: Оливера Мишан
Телефон: +381 21 6070 075 локал: 133
Е-mail: оlivera.misan@bac.rs

 

III) Одељење за буџет и финансије

Руководилац: Анна Гутеша
Телефон: 021/6070-075 лок: 142
Е-mail: anna.gutesa@bac.rs

 

IV) Одељење за  привреду, пољопривреду и локални економски развој

Руководилац: Јелена Ковачевић
Телефон: +381 21 6070 075 локал: 147
Е-mail: jelena.kovacevic@bac.rs