Бач
ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ

ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ

Бач је мала, погранична општина чију западну границу чини река Дунав (коридор 7) у дужини од 43км, која уједно представља природну границу општине са Републиком Хрватском.

Локација у Бачу је посебно интересантна због свог гео-стратешког положаја који општина има, близине границе, отворених могућности које пружа река Дунав и одличне саобраћајне повезаности.

Територијално, општина Бач се налази у јужнобачком округу смештена између општина Бачка Паланка и Оџаци.

Позиција општине и близина границе има веома важан привредни аспект, те перспективно омогућава експедитиван извоз и излазак на страна тржишта.