Бач
Туризам

Римокатоличка капела Св. Антуна Пустињака,

sv Antun.jpg

налази се у шуми Гувниште, делу ловишта „Карађорђево“. Није познато тачно време изградње, али се свакако ради о средњовековној грађевини, која је повезивала Бачку Паланку/Дунав са Бачом. Забележена 1817. година на торњу сведочи о времену њене обнове.