Бач
Туризам

Капија Шиљак

Преласком преко пешчаног моста  долази се до Куле капије „Шиљак“, која представља улаз у комплекс Тврђаве Бач, данас заштићену просторну културно-историску целину од изузетног значаја.

20201025_135617.jpg

У подграђу се налази 36 кућа са окућницама, распоређених са обе стране Улице бачке тврђаве, од којих већина потичу из 18. века.

20201025_135526.jpg

Планирано је да се ова целина укључи у туристичку понуду. На броју 12 се налази седиште Музејске јединице „Векови Бача“.

20201025_135633.jpg