Бач
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чини председник Општине, заменик председника Општине, као и 3 члана Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
 

Чланови Општинског већа општине Бач:

  • Драгана Думенџић из Бођана - члан Општинског већа општине Бач за област верских заједница и унапређење положаја пензионера
  • Јан Трусина из Селенче - члан Општинског већа општине Бач за област пољопривреде
  • Звездан Мешановић из Б.Н.Села - члан Општинског већа општине Бач за област привреде, здравства и туризма
  • Милан Иванић из Бача - члан Општинског већа општине Бач за област социјалне заштите и јавних прихода и расхода општине Бач и организација које се финансирају из буџета општине Бач
  • Сања Вађина из Плавне - члан Општинског већа општине Бач за област остваривања права националних мањина, угоститељства и спорта