Бабушница
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО БАБУШНИЦА

Иван Спиридоновић, заменик председника Скупштине општине Бабушница
тел: +381 10 385 112,

факс: +381 10 385 191,

мејл: ivan.spiridonovic@babusnica.rs