Бабушница
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Ivana_Stojicic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана Стојичић, председница општине Бабушница
тел: +381 10 385 112, факс +381 10 385 191

            
Рођена 06.01.1980.године у Пироту. Живи у Бабушници. Завршила основну школу и гимназију (природно математички смер) у Бабушници. Факултет за менаџмент завршила на Мегатренд универзитету у Нишу, са звањем економиста у области менаџмента.
Ради од 01.01.2000.године у приватној фирми D-company у Бабушници. Распоређена, најпре у одсеку за финансије, од 2005. до 2010. на радном месту Менаџер људских ресурса, а од 2010.године на месту Менаџер система квалитета. Од 2007.године активно је укључена у увођење и контролу система квалитета.

У својој каријери стекла је звање интерног и екстерног проверавача за системе ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Активно је учествовала у свим проверама квалитета од стране највећих светских компанија у производњи пнеуматика. Вођа је пројеката, који се тичу друштвено-социјалне одговорности компаније, као и образовања и обуке кадрова. Говори енглески и руски језик.
Удата је и мајка троје деце.