Бабушница
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БАБУШНИЦЕ

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине и врши контролу и надзорну функцију над радом општинске управе. Организација начина рада и одлучивања Општинског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина општине пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине општине, после одржаних избора.

Председник Општинског већа општине Бабушница, Ивана Стојичић.
Заменик председника Општинског већа општине Бабушница, Кристина Јовановић.

Чланови Општинског већа општине Бабушница:
Дејан Лазаревић, из области омладине и спорта
Дејан Јовановић, из области административно-правних послова
Драгана Наков, из области друштвених делатности-дечија и социјална заштита, образовање, култура и медији
Мр Милан Стаменковић, из области стамбено-комуналних делатности
Маја Искреновић, из области здравства, људских и мањинских права

Секретар Општинског већа општине Бабушница, Срђан Јовановић.