Бабушница
Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове

Шеф Одсека: Иван Димитријевић
Телефон: +381 10 383 025 локал 122