Бабушница
Одсек за  послове матичних књига Бабушнице

Одсек за  послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија
Шеф Одсека: Бранкица Ранђеловић
Телефон:+381 10 383 025 локал 103