Бабушница
Одсек  за локални економски развој и јавне набавке 

Шеф Одсека: Милан Пејчић

Телефон: +381 10 385 112