Београд - Гроцка
Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове врши:
техниче послове за потребе организационих јединица Управе општине и органа општине који се односе на одржавање зграда, уређаја, опреме и инвентара; умножавање материјала и његову експедицију;
обезбеђивање превоза, евиденција возног парка и евиденција о коришћењу возила, организовање техничког прегледа возила, набавка нових и расходовање коришћених возила; услуга успостављања телефонског саобраћаја путем телефонске централе;
послове народне одбране, стручне послове за потребе јавних набавки и послове везане за регулисање статуса избеглих и прогнаних лица.

Служба обавља и послове за потребе месних заједница, и то: организационо-техничке и стручне послове за потребе месних заједница односно остваривање интереса њених грађана утврђених законом и другим актима, организационо-техничке послове за потребе органа месних заједница и друге послове за потребе месних заједница, организација и заједница грађана у месним заједницама.

 

Начелник Службе за заједничке послове:

Драган Петровић из Умчара, рођен 13. септембра 1972. године. Ожењен је, отац двоје деце. Завршио је Средњу школу у Гроцкој – средњу економску и Правни факултет, звање дипломирани правник. Девет година радног искуства у градској општини Гроцка. Члан је Српске напредне странке од оснивања. Говори енглески језик.