Београд - Гроцка
ЈП Водовод и канализација

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Петра Драпшина 21
11306 Гроцка

Инфо центар:
011/8500-885, 011/8501-506

Контакт центар од 00 до 24
011/8501-507

Радно време:
понедељак-петак 07-15 ч

Mail: vodovod@vodovodgrocka.org.rs

сајт: www.vodovodgrocka.org.rs

пријава квара: www.vodovodgrocka.org.rs/пријава-квара

 

Руководство:
директор – Ђорђе Јевтић

 

Градска општина Гроцка је, на основу одлуке са седнице одржане 29.03.2003. године основала предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуцију воде, тако што се из ЈКСП“Водовод и канализација“ издвојила организациона целина – Јавно Предузеће „Вододвод и Канализација“, које је почело са радом 01.01.2004. године.
Данас ово предузеће водом снабдева следећа насеља: Гроцка, Болеч, Умчари, Пударци, Заклопача и Бегаљица.
Систем водоснабдевања обухвата око 9000 прикључака.
Вода, коју грађани користе, спада у квалитетну воду. Квалитет воде прати се редовном анализом коју врши градски завод за заштиту здравља.

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ВРШИ СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ

1. Производња, дистрибуција и продаја воде у Гроцкој, Болечу, Умчарима, Пударцима, Врчину (центар, Рамнице и Мали Рај), Заклопача и Бегаљици.

2. Одржавање хидрограђевинских објеката

3. Изградња хидрограђевинских објеката

4. Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије

5. Издавање техничких услова за водоводну и канализациону мрежу

6. Технички надзор, пројектовање и инжињеринг.

 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

-Производња, дистрибуција и продаја воде

-Одржавање хидрограђевинских објеката

-Изградња хидрограђевинских објеката

-Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије

-Издавање техничких услова за водоводну мрежу

-Технички надзор, пројектовање и инжињеринг