Баточина
Општинско веће Баточине

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Број чланова Општинског већа, које Скупштина општине бира на предлог председника општине не може бити већи од 11.

 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Име и презиме

Статус

Адреса становања

 
 

Здравко Младеновић

З

Баточина

 

Небојша Милосављевић

З

Баточина

 

Ненад Милић

З

Баточина

 

Бранко Стефановић

П

Брзан

 

Др Дејан Аранђеловић

З

Баточина

 

Срђан Биорац

З

Баточина

 

Зоран Лакета

П

Баточина