Бачка Паланка
Туризам

У време глобализациjе коjа униформише и мења особености држава, нациjа па и култура jедног народа неопходно jе уложити напор да би се сачувале сопствене културне специфичности и културна баштина наслеђена од предака. Чињеница jе да живимо у друштву у ком jе тешко одржати националну културу, традициjу и обичаjе, те кроз овакве проjекте стварамо прилике за одрживост. Садржаj и културно уметничка понуда у МКЦ обухвата широк спектар догађаjа коjи се крећу од националног и традиционалног до универзалног и савременог.

12-madjarski-kc.jpg

Историjат

Црква светог Антуна Падованског jе наjмлађа и наjмања хришћанска црква у Бачкоj Паланци. Упркос томе, она jе jедна од наjзанимљивиjих представника модерне у Бачкоj Паланци. Почетком 30-тих година прошлог века, постоjала jе идеjа да се црква светог Антуна реновира у модернистичком стилу, али никада нису реализовани планови реконструкциjе, што због Другог светског рата, тако и због промене структуре становништва одлуком о аграрноj рефоми и колонизациjи. Стара Паланка jе од настанка насеља била српска варош и имала jе све одлике засебне општине, све до краjа Другог светског рата. Међутим, увек jе постоjао мали броj других народности, првенствено Мађара и Немаца. Упркос том незнатном броjу у односу на православне Србе, римокатолички верници Старе Паланке одлучили су да прате пример Новопаланчана и оснуjу сопствену жупу 1926. године. Десет година касниjе, стара школска зграда на углу Милетићеве и тадашње улице Краља Александра, дограђена jе и претворена у цркву светог Антуна Падованског. Изграђен jе и посебан стан за жупног викара. Служба jе вршена сваке недеље на немачком и мађарском jезику, а у посебним приликама и на хрватском. После Другог светског рата, црква jе национализована. Иако jе била под општинским власништвом,и даље jе коришћена као црква. После судског спора, обjекат цркве и стана су враћени римокатоличкоj цркви. Да би се очувала традициjа коjа потиче jош из 30-тих година прошлог века, римокатоличка црква jеуступила просторе цркве и службеног стана на коришћење МКУД "Вечера Шандор" за потребе ширења како културе, тако и традициjе на овим просторима.

 

Изглед и карактеристике обjекта

Простор цркве светог Антуна данас jе вишенаменски обjекат за организациjу разних културно уметничких манифестациjа, приредби, изложби, презентациjа традициjе и обичаjа Мађара са ових простора, као и других народа. Простор МКЦ састоjи се од три сале за одржавање свих типова културних догађаjа. Сала саме цркве светог Антуна коjа прима између 200 и 300 посетилаца предвиђена jе за одржавање различитих музичких догађаjа примерених обjекту у ком се налазе. Поред тога погодна jе за одржавање изложби и манифестациjа сличног типа. Сала jе опремљена са око 250 седећих места, засебним тоалетом као и припремном просториjом за извођаче. У овоj сали се налази посебан одељак за одлагање духовних обележjа цркве коjи jе посебно осветљен. Ту jе и засебан улаз са гардеробом и посебан излаз. Друга сала у склопу приземља МКЦ jе уређена у полумузеjском типу са сталном поставком портрета/слика познатих Паланчана и њиховим биографиjама. Музеjска сала може да прими до 90 седећих места. У сали се налазе и фотографиjе како jе Бачка Паланка некада изгледала и како изгледа сада, и фотографиjе адаптациjе овог обjекта. Ова сала такође има засебан тоалет, те чаjну кухињу коjа одговара за припреме хране и пића или послужења за све посетиоце културног центра. Спратни део МКЦ садржи три канцелариjе и jедну гостинску собу. У овом делу простора се налази и трећа сала. Комплетан простор поткровља оспособљен jе претежно као радни простор односно простор за свакодневне активности како МКУД "Вечера Шандор" тако и осталих организациjа. Сала садржи библиотеку на мађарском jезику и информатички кутак. Простор коjи заузимаjу канцелариjе jе подељен тако да jе jедна канцелариjа конференциjског типа, а друге две стандардни канцелариjски простор са три седећа места. Простор поткровља садржи jедан тоалет и купатило, при чему су оба у функциjи како сале тако и канцелариjског простора. Двориште МКЦjе опремљено бином за музичке и позоришне наступе, као и мини монтажним обjектима – репликама воjвођанског насеља чиjа намена jе изложбени и продаjни простор за традиционалне рукотворине и производе са ових простора. Простор дворишта jе погодан за одржавање свих врста манифестациjа у току летњег периода, и нуди двоjаку могућност и довољно интимног и/или довољно jавног простора, у зависности од потреба манифестациjа коjа се одржава.