Бачка Паланка
Туризам

Дестилерија Кнежевић

Screenshot 2020-03-30 at 14.22.03-min.png

 

Синкерек бб

21314 Нештин

063/538-783

www.proizvodnjarakije.com

 

7-3223x2417-94-min.jpg

Пољопривредно газдинство породице Кнежевић jе основано са циљем производње, прераде и продаjе наjквалитетниjих врста воћа и грожђа, као и производњу природне воћне ракиjе и вина врхунског квалтета.

Идеjа jе да се производња заснива искључиво од сопствених сировина произведених у оквиру газдинства.

Акценат jе стављен и на рурални развоj и сеоски туризам за коjи смо категорисани од стране Туристичке организациjе Србиjе.

1978. године се реализуjе стара идеjа о куповини плаца и окућнице на падинама Фрушке Горе, где никако случаjно ниjе изабран Нештин и потез Синкерек.

2-3223x2417-53-min.jpg

Положаj самог газдинства, на западним падинама Фрушке горе између села Нештин и Визић, познатиjим као вински Срем, од давнина jе познато као идеално место за воћарску и виноградарску производњу, са традициjом дугом преко 1700 година jош из времена Римског цара Пробуса из древног Сирмиjума коjи jе овде засадио прве чокоте винове лозе. Земљишта на косим теренима, платоима и обронцима уз специфичан тип земљишта на коjе благотворан утицаj има близина реке Дунав, идеалан су склоп услова за производњу наjквалитетниjих сорти воћа и винове лозе.

У почетку jе породична идеjа била изградња куће за одмор са окућницом и подизање мањег засада воћа и винове лозе за сопствене потребе.

Како је време пролазило и стицала се искуства у бављењу воћарском и виноградарском производњом, логично се делатност полако ширила и на производњу вина, ракиjе и других производа од воћа и грожђа.

Постепеном сменом генерациjа, преношењем стеченог искуства, са новим знањем, енергиjом и технологиjама, породично имање прераста у комерциjално пољопривредно газдинство коjе 1998. године оснивањем и регистрациjом Дестилериjе “КНЕЖЕВИЋ” добиjа нови правац развоjа.

Изградњом смештаjних капацитета и регистрациjом сеоског туристичког домаћинства газдинство шири своjу постоjећу делатност, пратећи тренд Руралног развоjа, сеоског туризма и повратка популациjе природи, њиховоj едукациjи и враћању традиционалним вредностима и здравом начину живота.

Сарадња са Туристичком организациjом Општине Бачка Паланка огледа се у организациjама како jеднодневних, тако и вишедневних излета и манифестациjа, тако и у преношењу и едукациjи туриста у погледу воћарске И виноградарске производње, тако и едукациjи и присуству процесу производње Вина и Ракиjе и дегустациjама истих.

Газдинство у свом власништву поседуjе 10 хектара земљишта на ком су подигнути модерни засади јабуке, крушке и дуње. Такође се бавимо и узгоjем винове лозе.

У склопу газдинства се налази савремено опремљена дестилериjа и смештаjни капацитети за чување готових производа.

Бавимо се услужном прерадом воћа и производњом по захтеву наших купаца.