Бачка Паланка
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Чланови општинског већа:

1. Бранислав Шушница председник општинског већа
2. Александар Борковић заменик председника општинског већа
3. Надежда Ганић задужена за област јавних прихода и расхода Општине и организација које се финансирају из буџета и фондова општине
4. Весна Велемир задужена за област функционисања месних заједница
5. Весна Вучић задужена за стање и даљи развој међунационалних односа и остваривања права националних мањина
6. Зоран Јовичин задужен за област туризма и угоститељства
7. Зоран Петковић задужен за област комуналне привреде, урбанизма, грађевинарства, изградње и унапређења човекове средине
8. Мирослав Ивић задужен за област пољопривреде, шумарства и водопривреде
9. Милорад Париповић задужен за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и улица и других јавних површина
10. Мирослав Вучковић задужен за област индустрије и мале привреде
11. Милан Радовић задужен за област друштвених делатности, здравства, социјалне заштите и јавног информисања