Мини котларнице тип E и тип ПE

Израђуjу се са снагама од 5, 7 и 15 кW. Jедно од наjповољниjих решења за греjање. Могуће jе самостално коришћење мини котларнице или у комбинациjи са било коjом другом врстом греjања (етажно, централно, подно итд. )

 

Предности нашег електричног котла:

  • штеди ел. енергиjу у односу на стандардне греjаче и до 50%, потпуно безбедан по околину,
  • тих и бешуман током рада,
  • у себи не садрже греjач, па не постоjи могућност квара,
  • малих су димензиjа,
  • прихваћено решење широм Европе,
  • добиjене су броjне награде коjе се односе на квалитет овог производа.

 

Мини котларнице типа ПЕ садрже следеће елементе: Комплетну електронику са радним термостатом, греjач, грундфос пумпа, термоманометар, вентил за пуњење и пражњење система, сигурносни вентил. Мини котларнице типа Е садрже следеће елементе: Комплетну електронику са радним термостатом, греjач, вентил за пуњење и пражњење система, сигурносни ве