EЕлектродни јонизујући котлови

Израђуjу се са снагама од 5, 7, 15, 21 или 30 кW.

Предности наших електричних котлова:

  • Штеди ел. енергиjу у односу на стандардне греjаче и до 50%,
  • потпуно безбедан по околину,
  • тих и бешуман током рада, у себи не садрже греjач, па не постоjи могућност квара,
  • малих су димензиjа,
  • прихваћено решење широм Европе,
  • добиjене су броjне награде коjе се односе на квалитет овог производа.

 

Електродни проточни котлови служе за греjање различитих видова простора. Ови котлови су израђени у развоjном центру “Екотерм 2001”, након дугогодишње испитивања монофазних котлова са руских подморница.

Веома су функционални због своjих изузетно малих димензиjа (замjењуjу масивне пеćи и сл.).

Њихова безбедност jе на веома високом нивоу, jер у случаjу да понестане воде, они аутоматски престаjу са радом. Из тог разлога не постоjи опциjа за квар котла.