КОВАЧИЧКИ ОКТОБАР

Ковачички Октобар jе манифестациjа коjом се у Ковачици обележава октобар, месец бурне историjе за ово место. У оквиру ове менифестациjе организатори приређуjу читам низ занимљивих садржаjа.

Screenshot 2023-08-05 at 23.00.52.png

Њоме jе обухваћено:

У Галериjи наивне уметности у Ковачици – традиционална изложба слика;

У Дому културе “3. октобар”: Фестивали: дечjи фестивал народних песама ''Rozspievane klenoty''; дечиjи фестивал забавних песама ''Лети, пиесен лети'', фестивал забавне музике за одрасле и народних песама за одрасле ''Златни акорди'';

Улицама места основна школа организуjе мали маратон, ролериjаду и бициклиjаду као и “Дечjу недељу” где деца излажу и продаjу разне предмете у оквиру пиjаце у Ковачици;

Поред ових догађаjа организуjе се и изложба и саjам малих животиња, пасуљиjада (манифестациjа такмичарског карактера) и друге приредбе.

 

Контакт:
Дом културе у Ковачици "3. октобар", Маршала Тита 46, тел: +381 13 661 112
Галериjа наивне уметности Ковачица, Масарикова 65, тел: +381 13 661 157
Основна школа “Млада поколења” Ковачица, Маршала Тита 23, тел: +381 13 661132

 

Коментари (0)