Фестивал филмског сценарија

Фестивал Филмског сценариjа

Фестивал филмског сценариjа jе фестивал коjи jе посвећен искључиво филмском сценариjу

Одржава се сваке године средином или краjем августа у Врњачкоj Бањи

Logo-2022.jpg

Jедан од наjзначаjниjих сегмената Врњачких културних свечаности jе Фестивал филмског сценариjа, коjи jе за 45 годину постоjања, остаjући доследан своjоj првобитноj идеjи, био достоjан диjагностичар врлина и мана и незаобилазни хроничар на широком простору сценаристике. 

У том контексту, а у прилог расправи имамо ли много филмских фестивала, треба додати и ово: Било их много или не, они су сваки на своj начин допринели афирмациjи jугословенске кинематографиjе, дали подршку њеном развоjу, учинили да она, таква каква jесте, заборави на многе проблеме коjи jе прате. У корпусу таквих манифестациjа треба сагледати и Фестивал филмског сценариjа.

Пратећи програм

Поред званичног такмичарског програма, Фестивал филмског сценариjа увек jе имао и понеки значаjан пратећи програм, нову “ињекциjу” коjа га jе и у тешким тренуцима, изазваним општом кризом у киноматографиjи и у друштву, враћала у “игру” и чинила специфичном:

  • Симпозиjум (одржава се од почетка фестивала)
  • Летња школа филмске драматургиjе (одржава се од 1996. до данас)
  • Летња школа филмске критике (одржава се од 2012. – до данас)
  • Конкурс за оригинални сценарио (од 1984. – 1988.)
  • Забрањени без забране – филмови из бункера (1987. – 1990.)
  • Увођење ТВ филмова у конкуренциjу (1993.-1996.)

https://screenfest.org.rs/home/about/

Коментари (0)