Увод у лов (2)

Увод у лов (2)

Понашања и одређене навике ловаца у лову, прате ловце од давнина и различито су доживљаване и формиране у деловима Света, па су због тога и данас веома разнолике у нашем окружењу и у поjединим деловима Србиjе. Из тих понашања и навика настали су  ловачки обичаjи.

...
Увод у лов

Увод у лов

Jелен европски jе апсолутно наjвеличанствениjи представник  крупне дивљачи у Европи. Гаjи се вековима, као наjзначаjниjа дивљач низиjских и брдских шума у отвореним и у ограђеним ловиштима. 

...